Emissieonderzoek

Buro Blauw is gespecialiseerd in lucht emissiemetingen. De emissie-eisen voor de verschillende industrieën worden steeds strenger. Buro Blauw is uw partner om emissieonderzoeken zoals bijvoorbeeld een nox-meting uit te voeren aan o.a stookketels, naverbranders, procesketels, gaswassers en filterkasten.

Emissiemetingen kunnen onder meer worden uitgevoerd in het kader van:

– Activiteitenbesluit
– Omgevingsvergunning
– RaV (Regeling ammoniak en veehouderij)
– Rendementsmetingen van luchtzuiverings-apparatuur

De volgende componenten kunnen o.a. gemeten worden: geur, stof, fijnstof, div. metalen, NOx, SOy, CO, CO2, O2, CxHy, PAC’s, NH3, HCl, HF, Cl2.

Voor overige componenten kunt u contact opnemen met ons bureau.

Contactpersonen

Voor meer informatie betreffende emissieonderzoek kunt u contact opnemen met Erik Verhaaf, Mark Kosters of Raoul van Onzenoort (projectleiders metingen). Hun contactinformatie kunt u hier vinden.