BURO BLAUW: KWALITEIT IN LUCHTONDERZOEK EN ADVIES

Buro Blauw is een onafhankelijk, internationaal opererend ingenieursbureau gespecialiseerd in luchtkwaliteit. Buro Blauw werkt voor bedrijven, overheden, instellingen, andere adviesbureaus en particulieren.

Metingen


Emissie / Buitenlucht / Arbo/ Binnenlucht

Analyses


Wegen / Diffusiebuisjes / Geurlaboratorium

Bureaustudies


Luchtkwaliteit / Stikstofdepositie / Geur /
Verspreidingsberekeningen

Advies


Emissiecontroleplan / Reductie geur /
VOS-balans / Contra-expertise

BURO BLAUW EN ERVARING

Sinds 1988 houdt Buro Blauw zich bezig met bijna alle aspecten van luchtkwaliteit. Daardoor heeft Buro Blauw ruim 30 jaar ervaring met:

  • geuronderzoek;
  • luchtemissiemetingen;
  • meten en berekenen concentraties in de leefomgeving;
  • onderzoek op werkplek en in woningen;
  • advies inzake luchtemissies;
  • advies inzake reducerende maatregelen.

In onze portfolio vindt u een aantal voorbeeldprojecten. Onder onze diensten wordt uitgelegd wat we voor uw project kunnen betekenen.

BURO BLAUW EN KWALITEIT

Bij Buro Blauw staat kwaliteit voorop. Daarom zijn de meetdienst, het geurlaboratorium en het luchtlaboratorium voor belangrijke verrichtingen geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO 17025. Klik hier voor de volledige scope.

Verrichtingen waarvoor Buro Blauw niet geaccrediteerd is, worden wel uitgevoerd volgens het eigen kwaliteitsysteem. Sommige werkzaamheden worden uitbesteedt aan andere laboratoria. Bij uitbesteding van analyses of andere werkzaamheden wordt in alle gevallen eerst gebruik gemaakt van een gecertificeerde/geaccrediteerde of door de overheid erkende instantie. Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar een andere oplossing (andere meting of goedgekeurde leverancier/laboratorium).