20.000 Vlaamse CurieuzeNeuzen

Uit ruim 52.000 inschrijvingen selecteerde de Universiteit Antwerpen 20.000 meetpunten om de luchtkwaliteit te meten. CurieuzeNeuzen Vlaanderen bepaalt de NO2 concentratie in de lucht over heel Vlaanderen.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen laat 20.000 burgers over heel Vlaanderen toe om de kwaliteit van de lucht in hun straat te meten. Een burgeronderzoek naar luchtkwaliteit van die omvang is nooit eerder gevoerd. Om tot een goede spreiding van de meetpunten te komen, zochten de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse MilieuMaatschappij en De Standaard meer dan 50.000 kandidaten. Midden maart werd die kaap gerond, de ruim 20.000 meetpunten zijn geselecteerd door de Universiteit Antwerpen.

‘De 20.000 meetpunten zijn optimaal gespreid over Vlaanderen’, zegt trekker Filip Meysman (Universiteit Antwerpen). ‘In elke Vlaamse gemeente wordt gemeten. Iedere Vlaming heeft een meetpunt op minder dan 250 meter van zijn woning. We selecteerden op basis van een algoritme dat rekening hield met een goede balans tussen stad en platteland, tussen drukke en minder drukke straten, open en gesloten bebouwing, street canyons versus brede straten.’

Deze 20.000 meetpunten zijn elk uitgevoerd met twee palmes diffusiebuisjes, dit resulteert dus in 40.000 door Buro Blauw geleverde meetbuisjes. Na afloop van de bemonsteringsperiode zullen deze meetbuisjes ook weer door Buro Blauw worden geanalyseerd.

Lees hier meer over Palmes diffusiebuisjes.

Bron: De Standaard

Curieuzeneuzen Vlaanderen