De ramp die open haard heet, is erger dan diesel

Particuliere haarden en houtkachels benemen de omgeving geregeld letterlijk de adem. Er zijn wel normen, maar die gelden alleen voor bedrijven. In Duitsland werd dit najaar bekend dat het stoken van houtkachels de uitstoot van fijnstof door het dieselverkeer overtreft. De hoge brandstofprijzen drijven mensen naar de houtkachels en de allesbranders – terwijl zich bij het dieselverkeer juist een afname aftekent door verscherpte emissie-limieten … Lees verder »

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

Buro Blauw heeft het afgelopen jaar een aantal notities uitgebracht in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

De Wgv vormt sinds begin 2007 het toetsingskader bij vergunningverlening voor geur veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv biedt de mogelijkheid om andere dan de wettelijke normen te stellen, mits dit gewenst is vanwege de geursituatie. Voor het berekenen van de geursituatie wordt gebruikt gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning.

Lees verder »Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)