Proefprojecten voor klimaatneutrale steden

Gemeenten kunnen proefprojecten tot 19 april aanmelden bij het Agentschap NL. Het gaat dan om projecten die het mede mogelijk maken dat een gemeente in 2050 klimaatneutraal is. Het Agentschap NL heeft een kennistraject opgesteld. Dit is het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS). Lokaal en regionaal wordt veel aandacht besteed aan allerlei duurzame oplossingen. Maar in de praktijk blijkt dat er met name voor steden … Lees verder »

Keuringseisen uitstoot vrachtwagens onder de loep

Demissionair minister Tineke Huizinga (VROM) heeft bij de Europese Milieuraad aandacht gevraagd voor de keuringseisen voor Euro V en Euro VI vrachtauto’s en bussen. De minister pleit ervoor dat de typekeuringseisen bij de toekomstige invoering van de EURO VI-emissienorm voor vrachtauto’s zo worden vastgesteld dat de in de typekeuringstests gemeten emissies representatief zijn voor de emissies onder praktijkomstandigheden. Overzienbare aanpassingen in de software van … Lees verder »

Bestelauto’s krijgen CO2-norm

BRUSSEL – Bestelauto’s moeten minder broeikasgas CO2 gaan uitstoten. Daarom komt er een maximumuitstoot voor nieuwe kleine bedrijfswagens. Demissionair minister Tineke Huizinga (Milieu) en haar collega’s uit andere EU-landen bleken het daar maandag over eens bij EU-beraad in Brussel. De uitstoot van bestelauto’s is nu gemiddeld 203 gram per kilometer. Voorstel van de Europese Commissie is dat nieuwe bestelbussen hooguit 175 gram CO2 per … Lees verder »