Europa sluit toch akkoord over schonere lucht

EU-landen beloven hun nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen als fijnstof, stikstofoxiden en ammoniak te verlagen en hopen het aantal vroegtijdige sterfgevallen tegen 2030 te hebben gehalveerd. Na langdurige onderhandelingen werden de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement het op de laatste dag van het Nederlandse EU-voorzitterschap in Brussel eens over een nieuwe richtlijn. Die is afgezwakt tegenover het oorspronkelijk … Lees verder »