Website diffusiebuisjes.nl online

Vanaf 1 oktober, is de nieuwe website diffusiebuisjes.nl online. Deze website is speciaal ingericht met alle informatie over het meten van stikstofdioxide in binnen- en buitenlucht met Palmes diffusiebuisjes. Alle informatie staat daar centraal bij elkaar op een eigen website, gemaakt voor alle gebruikers. Mis je iets? Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten.

Resultaten CurieuzeNeuzen beschikbaar

Zaterdag 29 september zijn de resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit, beschikbaar gekomen op de website van De Standaard. In mei 2018 hebben 20.000 Vlaamingen de luchtkwaliteit gemeten. Met behulp van Palmes diffusiebuisjes van Buro Blauw is op 20.000 locaties de consentratie NO2 bepaald, NO2 is een goede graadmeter voor de luchtvervuiling veroorzaakt door met name verkeer. De resultaten zijn inzichtelijk … Lees verder »