Accreditatie overgezet naar Buro Blauw Luchtkwaliteit BV

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft besloten per 11-1-2024 de accreditatie met nummer L400 op naam te stellen van de nieuwe onderneming: Buro Blauw Luchtkwaliteit BV.

Het verzoek om de accreditatie van Buro Blauw BV over te zetten naar Buro Blauw Luchtkwaliteit BV is door de RvA beoordeeld tegen de vereisten van ISO/IEC 17025:2017 en de van toepassing zijnde RvA beleidsregels (waaronder RvA-BR011 – Beleidsregel Overdracht van Accreditatie en Verhuizing, versie 2 d.d. 2-3-2020). Uit de beoordeling is gebleken dat Buro Blauw Luchtkwaliteit BV ook na de overname en binnen de nieuwe entiteit op adequate wijze invulling blijft geven aan de accreditatievereisten.

Hiermee kan het team van Buro Blauw Luchtkwaliteit BV dezelfde kwaliteit leveren als u van Buro Blauw BV gewend was.

Bezoekadres, telefoonnummers, emailadressen en website zijn ongewijzigd.