20.000 CurieuzeNeuzen krijgen bijna hun resultaat

Op zaterdag 29 september 2018 is het zover, dan worden de meetresultaten bekend van de 20.000 CurieuzeNeuzen. In mei 2018 hebben 20.000 deelnemers van CurieuzeNeuzen gedurende 4 weken de luchtkwaliteit in Vlaanderen gemeten, hiervoor zijn 40.000 meetbuisjes gebruikt. De meetbuisjes zijn daarna weer teruggekomen bij Buro Blauw, en de afgelopen maanden is bij Buro Blauw hard gewerkt om alle 40.000 meetbuisjes te analyseren en … Lees verder »

Burgers meten zelf: vervuiling blijft binnen de perken

Een aantal inwoners van Maastricht heeft een jaar lang de kwaliteit van de lucht in de eigen straat gemeten. Nergens overschrijdt de vervuiling de Europese norm. Aan een oproep eind 2016 van de gemeente Maastricht om de luchtkwaliteit in de eigen buurt te meten, gaven 62 burgers en enkele instellingen zoals scholen en buurthuizen gehoor. Project verlengd De gemeente en de burgers die meetbuisjes … Lees verder »

20.000 Vlaamse CurieuzeNeuzen

Uit ruim 52.000 inschrijvingen selecteerde de Universiteit Antwerpen 20.000 meetpunten om de luchtkwaliteit te meten. CurieuzeNeuzen Vlaanderen bepaalt de NO2 concentratie in de lucht over heel Vlaanderen. CurieuzeNeuzen Vlaanderen laat 20.000 burgers over heel Vlaanderen toe om de kwaliteit van de lucht in hun straat te meten. Een burgeronderzoek naar luchtkwaliteit van die omvang is nooit eerder gevoerd. Om tot een goede spreiding van … Lees verder »

Stikstofdioxide in basisscholen

In opdracht van Greenpeace Belgium vzw heeft Buro Blauw stikstofdioxide (NO2) concentratiemetingen uitgevoerd bij circa 222 basisscholen in heel België. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in en rondom scholen. De concentraties van NO2 functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen is … Lees verder »

Advies aanpak van Gezondheidseffecten door Houtrook

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 14% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de overheid daarom actie te ondernemen om dit probleem te … Lees verder »

Gezondheidsraad vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit

De gezondheidsraad vraagt het kabinet om meer maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat advies geeft de gezondheidsraad vanwege de nadelige gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid van mensen. De Nederlandse overheid zou niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden, zoals nu het geval is. Maar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) adviseert zouden moeten worden gehanteerd. Dit zou betekenen dat … Lees verder »

Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit Gent bekend

Op 42 van de 50 meetplaatsen bleef de concentratie onder de Europese jaarlijkse grenswaarde. Na een oproep van de Stad Gent stelden vijftig Gentenaars hun gevel ter beschikking om de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit te onderzoeken. Om een beter zicht te krijgen op de Gentse luchtkwaliteit maten de Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) er een half jaar lang … Lees verder »

‘Luchtkwaliteit Nederland haalt Europese normen niet’

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Er zit op tal van plaatsen meer stikstofdioxide in de lucht dan het wettelijk toegestane jaargemiddelde van 40 microgram per kubieke meter. Dat is vooral op drukke binnenstedelijke wegen met veel autoverkeer het geval. Het staat in een rapport dat Milieudefensie woensdag overhandigt aan de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid). Op de ongezondste plekken … Lees verder »