Resultaten CurieuzenAir: ‘Hoe meer verkeer, hoe hoger de concentraties’

De resultaten van het burgerwetenschapsproject rond luchtkwaliteit CurieuzenAir, waarvoor 3.000 Brusselaars een maand lang meetbuisjes ophingen aan hun gevel, zijn binnen. “De trend is duidelijk”, zegt expert Frans Fierens. “Hoe meer verkeer, hoe hoger de concentraties stikstofdioxide (NO2). Maar de langetermijntrend is duidelijk dalend.” Dat moet ook wel, want Brussel overschrijdt nog altijd de Europese maximumwaarden voor NO2, die binnenkort zo goed als zeker … Lees verder »

Samen stikstofdioxide meten met Palmes buisjes

In 2019 hebben 19 vrijwilligers zich ingezet om de officiële luchtkwaliteitmetingen aan te vullen met maandelijkse stikstofdioxide-metingen in hun achtertuin. Zo kwamen er op plekken met relatief weinig verkeer metingen bij en ook aan de randen van Nederland, waar weinig officiële metingen worden gedaan. Verkeer (uitlaatgas) is de voornaamste bron van stikstofdioxide. De buisjesmetingen geven de vrijwilligers en hun buren een beeld van de luchtvervuiling in hun buurt. … Lees verder »

NO2 buisjes op reis met de Maakfabriek

De Maakfabriek doet met een reizende werkplaats ‘lokaal’ omgevingsonderzoek en wisselt perspectief uit met bewoners. Samen worden culturele projecten voor en met de omgeving bedacht en zo laten zij al reizend kunstwerken achter in het landschap. De Maakfabriek nam voor Buro Blauw een flinke hoeveelheid diffusiebuisjes mee, om op elke projectlocatie een luchtmeting te doen. De eerste stop en meetlocatie van de buisjes is … Lees verder »

Website diffusiebuisjes.nl online

Vanaf 1 oktober, is de nieuwe website diffusiebuisjes.nl online. Deze website is speciaal ingericht met alle informatie over het meten van stikstofdioxide in binnen- en buitenlucht met Palmes diffusiebuisjes. Alle informatie staat daar centraal bij elkaar op een eigen website, gemaakt voor alle gebruikers. Mis je iets? Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten.

Resultaten CurieuzeNeuzen beschikbaar

Zaterdag 29 september zijn de resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit, beschikbaar gekomen op de website van De Standaard. In mei 2018 hebben 20.000 Vlaamingen de luchtkwaliteit gemeten. Met behulp van Palmes diffusiebuisjes van Buro Blauw is op 20.000 locaties de consentratie NO2 bepaald, NO2 is een goede graadmeter voor de luchtvervuiling veroorzaakt door met name verkeer. De resultaten zijn inzichtelijk … Lees verder »

Kennisdocument houtstook in Nederland

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het ‘Kennisdocument Houtstook in Nederland’ gemaakt door de onderzoeksbureaus Procede Biomass en Buro Blauw. De studie is begeleid door vertegenwoordigers van TNO, Gemeente Utrecht, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Provincie Overijssel, Milieucentraal, Rijkswaterstaat/Infomil, NHK, NBKL en Milieudefensie. Het kennisdocument bevat feitelijke informatie die belangrijk is voor de verbranding van houtige biomassa bij warmteopwekking voor woningen, gebouwen … Lees verder »

NEN-EN-16339

Buro Blauw gaat het bepalen van het gehalte stikstofdioxide in de buitenlucht vanaf 1 mei aanbieden onder accreditatie volgens een aangepaste methode gelijkwaardig aan NEN-EN-16339. Op 5 april 2017 is deze scopewijziging door de Raad voor Accreditatie toegekend, voor de bepaling van het stikstofdioxide gehalte in de omgevingslucht bemonsterd op NO2-diffusiebuisjes (Palmes). De bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN-16339, Buitenlucht-Methode voor de bepaling van de … Lees verder »

Burgers brengen vuurwerksmog in kaart

Het RIVM gaat burgers verspreid over Nederland betrekken bij het in kaart brengen van vuurwerksmog rond de jaarwisseling. Ongeveer 75 personen verspreid over Nederland brengen rond de jaarwisseling de verhoogde concentratie fijnstof door vuurwerk in kaart. De burgermetingen worden uitgevoerd naast de reguliere metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De meetinstrumenten voor burgers bestaan uit een zeer eenvoudige stofsensor en een chip die sensorgegevens … Lees verder »

Geen nadelige gezondheidseffecten formaldehyde emissie

Tussen 10 en 12 augustus 2016 is bij de Delrin fabriek van DuPont in Dordrecht 2730 kg formaldehyde geëmitteerd. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft namens de provincie Zuid-Holland aan TNO verzocht de berekende hoeveelheid formaldehyde die is vrijgekomen te beoordelen. Aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is gevraagd te adviseren over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de emissie. TNO bevestigt dat de onderliggende berekeningen … Lees verder »

Scholen India drie dagen dicht wegens luchtvervuiling

Alle scholen in de Indiase hoofdstad New Delhi blijven de komende drie dagen dicht wegens de luchtvervuiling. Het bestuur van New Delhi heeft daartoe zondag besloten, aldus de BBC. Op dit moment ligt de uitstoot van fijnstof circa vijftien keer zo hoog als de limiet die de gezondheidsautoriteiten in India hanteren. De inwoners van de stad hebben het advies gekregen alleen naar buiten te … Lees verder »