Burgers meten zelf: vervuiling blijft binnen de perken

Een aantal inwoners van Maastricht heeft een jaar lang de kwaliteit van de lucht in de eigen straat gemeten. Nergens overschrijdt de vervuiling de Europese norm.

Aan een oproep eind 2016 van de gemeente Maastricht om de luchtkwaliteit in de eigen buurt te meten, gaven 62 burgers en enkele instellingen zoals scholen en buurthuizen gehoor.

Project verlengd
De gemeente en de burgers die meetbuisjes aan de gevels van hun huizen hingen, zijn tevreden over het verloop van de metingen. Er is daarom besloten om het project, dat burgers kans geeft bewust te worden van luchtvervuiling in de eigen omgeving, met een jaar te verlengen. Hierdoor kunnen ook trends in kaart worden gebracht.

Deelnemers kregen meetapparatuur in de vorm van twee buisjes die in een koker gezet moesten worden. De koker hangt aan de gevel voor het huis of bijvoorbeeld in een boom nabij  de woning. De meetbuisjes hangen verspreid over de stad. Elke vier weken worden de buisjes geanalyseerd en vervangen.

Binnen de perken
Nergens zijn de meetuitkomsten dusdanig dat er actie moet worden ondernomen vanwege luchtvervuiling. Wel zijn er verschillen tussen straten  in de mate van luchtvervuiling door verbranding via uitlaatgassen of door stoken voor warmte. Straten in de binnenstad en aan drukke verkeerswegen laten hogere vervuilingswaarden zien dan rustige straten in buitenwijken. Ook is de vervuiling in de winter hoger dan in andere seizoenen.

De burgermetingen zijn een aanvulling op de buisjes die de gemeente zelf op 44 plekken in de stad heeft geplaatst.

Meetresultaten zijn te zien op: www.luchtmeetnet-maastricht.nl

Meetmethode
De metingen zijn uitgevoerd met Palmes diffusiebuisjes. Lees hier meer over deze meetmethode.