Symposium Lucht- en waterverontreiniging: het omwonenden perspectief georganiseerd door het Kennisnetwerk Milieu op 05 april 2024 in het WUR gebouw100 te Wageningen

Lucht- en waterverontreiniging: het omwonenden perspectief Het Kennisnetwerk Milieu organiseert dit symposium voor alle geïnteresseerden in het bestrijden van lucht- en waterverontreiniging in de woonomgeving. We zien je graag op vrijdagmiddag 5 april 2024! Locatie: Lumen 1+2 (WUR gebouw 100), Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB Wageningen.Deelname gratis; voertaal Nederlands. Aanmelden via deze link 13:30 Inloop met koffie en thee 14:00 Dr Caroline Moermond, voorzitter Kennisnetwerk … Lees verder »

Accreditatie overgezet naar Buro Blauw Luchtkwaliteit BV

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft besloten per 11-1-2024 de accreditatie met nummer L400 op naam te stellen van de nieuwe onderneming: Buro Blauw Luchtkwaliteit BV. Het verzoek om de accreditatie van Buro Blauw BV over te zetten naar Buro Blauw Luchtkwaliteit BV is door de RvA beoordeeld tegen de vereisten van ISO/IEC 17025:2017 en de van toepassing zijnde RvA beleidsregels (waaronder RvA-BR011 – … Lees verder »

Buro Blauw start door als onderdeel van ADC Archeologisch Dienstencentrum NV

ADC Archeologisch dienstencentrum N.V. heeft op 13 december 2023 de activiteiten van Buro Blauw overgenomen. De activiteiten zullen worden doorgestart onder de naam Buro Blauw Luchtkwaliteit B.V. Over ADC ADC ArcheoProjecten is één van de grootste archeologische bureaus van Nederland. Met ons gezamenlijk team van meer dan 85 Archeologen, Specialisten, Adviseurs en Prospectoren hebben we alles in huis om onze opdrachtgevers een breed en … Lees verder »

Resultaten CurieuzenAir: ‘Hoe meer verkeer, hoe hoger de concentraties’

De resultaten van het burgerwetenschapsproject rond luchtkwaliteit CurieuzenAir, waarvoor 3.000 Brusselaars een maand lang meetbuisjes ophingen aan hun gevel, zijn binnen. “De trend is duidelijk”, zegt expert Frans Fierens. “Hoe meer verkeer, hoe hoger de concentraties stikstofdioxide (NO2). Maar de langetermijntrend is duidelijk dalend.” Dat moet ook wel, want Brussel overschrijdt nog altijd de Europese maximumwaarden voor NO2, die binnenkort zo goed als zeker … Lees verder »

Samen stikstofdioxide meten met Palmes buisjes

In 2019 hebben 19 vrijwilligers zich ingezet om de officiële luchtkwaliteitmetingen aan te vullen met maandelijkse stikstofdioxide-metingen in hun achtertuin. Zo kwamen er op plekken met relatief weinig verkeer metingen bij en ook aan de randen van Nederland, waar weinig officiële metingen worden gedaan. Verkeer (uitlaatgas) is de voornaamste bron van stikstofdioxide. De buisjesmetingen geven de vrijwilligers en hun buren een beeld van de luchtvervuiling in hun buurt. … Lees verder »

NO2 buisjes op reis met de Maakfabriek

De Maakfabriek doet met een reizende werkplaats ‘lokaal’ omgevingsonderzoek en wisselt perspectief uit met bewoners. Samen worden culturele projecten voor en met de omgeving bedacht en zo laten zij al reizend kunstwerken achter in het landschap. De Maakfabriek nam voor Buro Blauw een flinke hoeveelheid diffusiebuisjes mee, om op elke projectlocatie een luchtmeting te doen. De eerste stop en meetlocatie van de buisjes is … Lees verder »

Website diffusiebuisjes.nl online

Vanaf 1 oktober, is de nieuwe website diffusiebuisjes.nl online. Deze website is speciaal ingericht met alle informatie over het meten van stikstofdioxide in binnen- en buitenlucht met Palmes diffusiebuisjes. Alle informatie staat daar centraal bij elkaar op een eigen website, gemaakt voor alle gebruikers. Mis je iets? Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten.

Resultaten CurieuzeNeuzen beschikbaar

Zaterdag 29 september zijn de resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit, beschikbaar gekomen op de website van De Standaard. In mei 2018 hebben 20.000 Vlaamingen de luchtkwaliteit gemeten. Met behulp van Palmes diffusiebuisjes van Buro Blauw is op 20.000 locaties de consentratie NO2 bepaald, NO2 is een goede graadmeter voor de luchtvervuiling veroorzaakt door met name verkeer. De resultaten zijn inzichtelijk … Lees verder »

Kennisdocument houtstook in Nederland

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het ‘Kennisdocument Houtstook in Nederland’ gemaakt door de onderzoeksbureaus Procede Biomass en Buro Blauw. De studie is begeleid door vertegenwoordigers van TNO, Gemeente Utrecht, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Provincie Overijssel, Milieucentraal, Rijkswaterstaat/Infomil, NHK, NBKL en Milieudefensie. Het kennisdocument bevat feitelijke informatie die belangrijk is voor de verbranding van houtige biomassa bij warmteopwekking voor woningen, gebouwen … Lees verder »

20.000 CurieuzeNeuzen krijgen bijna hun resultaat

Op zaterdag 29 september 2018 is het zover, dan worden de meetresultaten bekend van de 20.000 CurieuzeNeuzen. In mei 2018 hebben 20.000 deelnemers van CurieuzeNeuzen gedurende 4 weken de luchtkwaliteit in Vlaanderen gemeten, hiervoor zijn 40.000 meetbuisjes gebruikt. De meetbuisjes zijn daarna weer teruggekomen bij Buro Blauw, en de afgelopen maanden is bij Buro Blauw hard gewerkt om alle 40.000 meetbuisjes te analyseren en … Lees verder »