Resultaten CurieuzenAir: ‘Hoe meer verkeer, hoe hoger de concentraties’

De resultaten van het burgerwetenschapsproject rond luchtkwaliteit CurieuzenAir, waarvoor 3.000 Brusselaars een maand lang meetbuisjes ophingen aan hun gevel, zijn binnen. “De trend is duidelijk”, zegt expert Frans Fierens. “Hoe meer verkeer, hoe hoger de concentraties stikstofdioxide (NO2). Maar de langetermijntrend is duidelijk dalend.” Dat moet ook wel, want Brussel overschrijdt nog altijd de Europese maximumwaarden voor NO2, die binnenkort zo goed als zeker … Lees verder »

Samen stikstofdioxide meten met Palmes buisjes

In 2019 hebben 19 vrijwilligers zich ingezet om de officiële luchtkwaliteitmetingen aan te vullen met maandelijkse stikstofdioxide-metingen in hun achtertuin. Zo kwamen er op plekken met relatief weinig verkeer metingen bij en ook aan de randen van Nederland, waar weinig officiële metingen worden gedaan. Verkeer (uitlaatgas) is de voornaamste bron van stikstofdioxide. De buisjesmetingen geven de vrijwilligers en hun buren een beeld van de luchtvervuiling in hun buurt. … Lees verder »

NO2 buisjes op reis met de Maakfabriek

De Maakfabriek doet met een reizende werkplaats ‘lokaal’ omgevingsonderzoek en wisselt perspectief uit met bewoners. Samen worden culturele projecten voor en met de omgeving bedacht en zo laten zij al reizend kunstwerken achter in het landschap. De Maakfabriek nam voor Buro Blauw een flinke hoeveelheid diffusiebuisjes mee, om op elke projectlocatie een luchtmeting te doen. De eerste stop en meetlocatie van de buisjes is … Lees verder »

Website diffusiebuisjes.nl online

Vanaf 1 oktober, is de nieuwe website diffusiebuisjes.nl online. Deze website is speciaal ingericht met alle informatie over het meten van stikstofdioxide in binnen- en buitenlucht met Palmes diffusiebuisjes. Alle informatie staat daar centraal bij elkaar op een eigen website, gemaakt voor alle gebruikers. Mis je iets? Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten.

Resultaten CurieuzeNeuzen beschikbaar

Zaterdag 29 september zijn de resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit, beschikbaar gekomen op de website van De Standaard. In mei 2018 hebben 20.000 Vlaamingen de luchtkwaliteit gemeten. Met behulp van Palmes diffusiebuisjes van Buro Blauw is op 20.000 locaties de consentratie NO2 bepaald, NO2 is een goede graadmeter voor de luchtvervuiling veroorzaakt door met name verkeer. De resultaten zijn inzichtelijk … Lees verder »

Kennisdocument houtstook in Nederland

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het ‘Kennisdocument Houtstook in Nederland’ gemaakt door de onderzoeksbureaus Procede Biomass en Buro Blauw. De studie is begeleid door vertegenwoordigers van TNO, Gemeente Utrecht, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Provincie Overijssel, Milieucentraal, Rijkswaterstaat/Infomil, NHK, NBKL en Milieudefensie. Het kennisdocument bevat feitelijke informatie die belangrijk is voor de verbranding van houtige biomassa bij warmteopwekking voor woningen, gebouwen … Lees verder »

20.000 CurieuzeNeuzen krijgen bijna hun resultaat

Op zaterdag 29 september 2018 is het zover, dan worden de meetresultaten bekend van de 20.000 CurieuzeNeuzen. In mei 2018 hebben 20.000 deelnemers van CurieuzeNeuzen gedurende 4 weken de luchtkwaliteit in Vlaanderen gemeten, hiervoor zijn 40.000 meetbuisjes gebruikt. De meetbuisjes zijn daarna weer teruggekomen bij Buro Blauw, en de afgelopen maanden is bij Buro Blauw hard gewerkt om alle 40.000 meetbuisjes te analyseren en … Lees verder »

Burgers meten zelf: vervuiling blijft binnen de perken

Een aantal inwoners van Maastricht heeft een jaar lang de kwaliteit van de lucht in de eigen straat gemeten. Nergens overschrijdt de vervuiling de Europese norm. Aan een oproep eind 2016 van de gemeente Maastricht om de luchtkwaliteit in de eigen buurt te meten, gaven 62 burgers en enkele instellingen zoals scholen en buurthuizen gehoor. Project verlengd De gemeente en de burgers die meetbuisjes … Lees verder »

20.000 Vlaamse CurieuzeNeuzen

Uit ruim 52.000 inschrijvingen selecteerde de Universiteit Antwerpen 20.000 meetpunten om de luchtkwaliteit te meten. CurieuzeNeuzen Vlaanderen bepaalt de NO2 concentratie in de lucht over heel Vlaanderen. CurieuzeNeuzen Vlaanderen laat 20.000 burgers over heel Vlaanderen toe om de kwaliteit van de lucht in hun straat te meten. Een burgeronderzoek naar luchtkwaliteit van die omvang is nooit eerder gevoerd. Om tot een goede spreiding van … Lees verder »

Stikstofdioxide in basisscholen

In opdracht van Greenpeace Belgium vzw heeft Buro Blauw stikstofdioxide (NO2) concentratiemetingen uitgevoerd bij circa 222 basisscholen in heel België. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in en rondom scholen. De concentraties van NO2 functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen is … Lees verder »