Emissiecontroleplan

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan een emissiecontroleplan conform het Activiteitenbesluit opstellen. Indien uw bedrijf een IPPC-installatie heeft, dan wordt hierbij ook rekening gehouden met de relevante BREF’s. Dit emissiecontroleplan kan worden opgesteld op basis van reeds uitgevoerde metingen. Echter, Buro Blauw Luchtkwaliteit kan zelf ook de benodigde metingen uitvoeren.

Bedrijven met een kleine of middelgrote stookinstallatie weten wat het betekend: Een meetverplichting. Een continue of periodieke metingen aan de stookinstallatie indien er een rookgasreiniging of een andere emissiereductie techniek wordt toegepast ten einde aan de emissie grenswaarden te voldoen. Maar een meetverplichting kan ook voortvloeien uit een controleverplichting, en opgenomen zijn in een emissie controleplan (ECP), waarbij emissierelevante parameters (ERP’s) worden ingezet ten einde de emissies te controleren. Dit kan een eenmalige meetverplichting zijn, of het geval de storingsfactor groot is, om metingen welke eens in de drie jaar, jaarlijks of tot een continue meetverplichting leiden.

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan voor u de periodieke meetverplichting uitvoeren. Wij bieden een complete ontzorging, waarbij de meetverplichting en de daaruit vloeiende rapportages worden geleverd. Ook kan Buro Blauw Luchtkwaliteit een emissie controle plan opstellen, waarbij de te controleren parameters worden bepaald. Door de toename van het gebruik van emissie reducerende technieken om aan emissie-grenswaarden te voldoen, neemt de wens vanuit de vergunning verlening toe direct te voorzien in een ECP. Dit gaat verder dan enkel de stookinstallaties, maar wordt ook bij VOS, geur en ammoniakwassers toegepast. Garantie- of rendementsmetingen aan luchtbehandelingssystemen kunnen in testopstellingen worden uitgevoerd, waarbij wij grote flexibiliteit kunnen bieden met onze meetdienst. Voor de meetverplichting na realisatie zoals in gedoogbeschikking of bij afgifte van de vergunning wordt vereist, staan wij u bij met meetplan, advisering en de uitvoering van de meetverplichting.