Palmes diffusie buisjes

De concentraties van stikstofdioxide (NO2) functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof in Nederland relatief veel overschrijdingen. Van deze stoffen is bekend dat ze negatief effect hebben op de gezondheid en zijn gerelateerd aan verkeers- en verbrandingsemissies in de stad.

Wij hebben een methodiek ontwikkeld voor het meten van de NO2 concentratie in de buitenlucht die geaccrediteerd is conform NEN-EN 16339. De methode is kosteneffectief en heeft een acceptabele meetonzekerheid. De resultaten worden met de grootst mogelijke kwaliteitsborging verkregen. Deze methode wordt door het RIVM vergeleken met andere methoden (Metingen van stikstofdioxideconcentraties (NO2) met Palmes buisjes: Periode 2012-2015). Uit het onderzoek blijkt dat de Palmes buisjes een goede alternatieven zijn om stikstofdioxide concentraties te bepalen.

Met deze meetmethode wordt de vierweek-gemiddelde NO2 concentratie nauwkeurig vastgesteld. Door gelijktijdig metingen uit te voeren bij een RIVM-meetstation (LML), kunnen de meetresultaten bovendien gecorrigeerd worden naar de internationale standaard.

Door de lage kosten van de meetmethode, kan deze op een groot aantal posities in de stad toegepast worden. De NO2-buisjes worden langs wegen aan lantaarnpalen en ver­keersborden opgehangen op een hoogte van ongeveer 2,5 m. De buisjes worden om de 4 weken gewisseld en geanalyseerd door ons laboratorium die geaccrediteerd is conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.