Geurlaboratorium

Olfactometer
Olfactometer

Met behulp van emissiemetingen kan de geuremissie van een bron bepaald worden. Afhankelijk van het type bron, het emissiepatroon en andere relevante kenmerken wordt een bijpassende monstername strategie toegepast. De geurmonsters worden binnen 30 uur na de monstername geanalyseerd in ons geurlaboratorium. We zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van olfactometrische analyses volgens de Europees / Nederlandse norm NEN-EN 13725.

In veel gevallen zijn aanvaardbare geurhinderniveau’s verbonden aan de aangenaamheid van de geur. De aangenaamheid kan worden gekwantificeerd met behulp van de hedonische schaal: een waardering van uiterst aangenaam (+4) tot uiterst onaangenaam (-4).