Gravimetrie

Door stofemissiemetingen, arbometingen en fijnstofmetingen  wordt fijnstof bemonsterd op een filter. Het filter wordt geconditioneerd op constante temperatuur en vochtigheid in ons luchtlaboratorium, waar de concentratie van fijnstof door gravimetrische analyses wordt bepaald.

De gravimetrische analyse wordt uitgevoerd conform NEN-EN 12341 in een geconditioneerde weegkamer, met een balans die voldoet aan de eisen gesteld in deze norm.