Verspreidingsberekeningen

Als de bronnen en hun emissies bekend zijn, zijn verspreidingsberekeningen een goedkoper alternatief voor concentratiemetingen.

Buro Blauw Luchtkwaliteit beschikt over verschillende modellen:

Nieuw Nationaal Model
Dit is het huidige aanbevolen model voor verspreidingsberekeningen. Het model berekent met historische meteorologische gegevens de concentratie van elk uur over een periode van 5 tot 10 jaar. Er wordt op een geavanceerde manier rekening gehouden met de grenslaaghoogte, schoorsteenhoogte en gebouwinvloed.

AERIUS Calculator
Sinds de ingang van de Programmatische Aanpak Stikstof dienen stikstofdepositie berekeningen uitgevoerd te worden met de AERIUS Calculator. De AERIUS Calculator is een online rekentool, gebaseerd op OPS, waarbij emissies kunnen worden ingevoerd en resulterende stikstofdeposities ter hoogte van Natura-2000 gebieden in kaart worden gebracht met behulp van een Aerius berekening.

LTFD
Het LTFD is het oude Nationaal Model. Het wordt nog gebruikt om op dit model gebaseerde situaties door te rekenen. Daarnaast wordt het gebruikt als de rekentijd een belangrijk criterium is. Het model heeft de meteorologische gegevens van 30 jaar ingedeeld in klassen die een bepaalde fractie van de tijd voorkomen. Op basis hiervan worden concentraties berekend en gemiddeld.

CAR II
Het CAR model berekent de concentraties benzeen, NOx en koolmonoxide als gevolg van wegverkeer. Belangrijke invoergegevens zijn de locatie binnen Nederland (om de achtergrondconcentraties te bepalen), de snelheid van het verkeer, de hoeveelheid verkeer en de afstand tot de weg.

Geurnorm
Geurnorm is een door Buro Blauw Luchtkwaliteit in samenwerking met de mengvoederindustrie ontwikkeld model, gebaseerd op het LTFD-model. Het model berekent de geurconcentratie bij de dichtstbijgelegen woning met als belangrijkste invoergegevens de hoeveelheid en soort geproduceerde mengvoer. Geurnorm wordt momenteel niet meer toegepast, maar oude vergunningen kunnen nog op dit model zijn gebaseerd.

Wij hebben ruime ervaring met het gebruik en de ontwikkeling van verspreidingsmodellen. Wij voeren graag verspreidingsberekeningen voor u uit en wij kunnen u desgewenst adviseren op basis van uitkomsten.