Arbeidsomstandigheden

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan onderzoek uitvoeren naar de luchtkwaliteit op de werkplek in het kader van:

 • Een uitgevoerde RI&E waarin de blootstelling aan gevaarlijke stoffen naar voren is gekomen;
 • Een bezoek van de Inspectie SZW waarbij geconstateerd is dat de blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen niet gemeten en beoordeeld is;
 • Klachten van medewerkers over de luchtkwaliteit en het binnenklimaat zoals.

Na inventarisatie van de mogelijk aanwezige belastende componenten in de lucht wordt de luchtkwaliteit vastgesteld door op de werkplek metingen uit te vonden. De metingen worden uitgevoerd volgens genormaliseerde meetmethodes met apparatuur die voldoet aan de in de meetmethodes gestelde wettelijke eisen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt gericht advies gegeven ter vermindering van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en verbetering van de luchtkwaliteit.

Buro Blauw Luchtkwaliteit meet geregeld de volgende componenten en parameters:

 • Diesel Motor Emissies (DME);
 • Vluchtige Organische Stoffen (VOS), zoals oplosmiddelen;
 • Stof (respirabel en inspirabel), Fijnstof (PM2,5 en PM10);
 • Asbest vezels en MMMF;
 • Stof van Super Absorberende Polymeren zoals polyacrylzuur;
 • Biologische agentia;
 • Diverse gassen, zoals CO, CO2, O2, H2S en formaldehyde;
 • Ventilatieparameters, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie;
 • Luchtsnelheid en ventilatiesystemen.