Binnenlucht

De luchtkwaliteit in huis kan negatief worden beïnvloed door de luchtkwaliteit buitenshuis (bijvoorbeeld een drukke weg of een nabijgelegen bedrijf), maar ook door de ventilatie in het huis, of op kantoor. Door oude verontreinigingen in de omgeving kunnen stoffen naar de lucht  treden en  de luchtkwaliteit binnenshuis aantasten, zoals bij voormalige wasserijen, drukkerij of  smederij. Maar ook actuele bronnen zoals slecht afgeregelde of gebrekkig geïnstalleerde ventilatiesystemen of emissie vanaf de werkvloer naar kantoor.

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan metingen binnenshuis uitvoeren van relevante componenten of van ventilatieparameters. Met gecertificeerde ‘snuffelaars’ kan tevens eventuele geuroverlast indicatief beoordeeld worden.