Buitenlucht

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan metingen in de buitenlucht uitvoeren in het kader van:

  • Klachten of overlast in de omgeving;
  • Toetsing aan gezondheidskundige richt- of grenswaarden;
  • Het vaststellen van bronbijdragen.

Er kan – afhankelijk van de te bemonsteren stof – gebruik worden gemaakt van actieve of passieve monstername. Actieve monstername heeft een hoge resolutie in de tijd, passieve monstername kan – door de relatief lage kosten – worden toegepast op een hoge ruimtelijke resolutie.

Actieve monstername

Voor actieve monstername beschikken wij over verschillende typen continu monitoren die waar mogelijk aan internationale eisen voldoen. Deze monitoren verzamelen continu meetgegevens en worden in de regel eens per week uitgelezen en gecontroleerd, online uitlezen en controle behoort bij deze monitoren ook tot de mogelijkheden. Voordeel van deze methode is de hoge resolutie die in de tijd gehaald kan worden: de concentratie wordt bijvoorbeeld elke 20 seconden gemeten. Hierdoor kan een goed inzicht gekregen worden in het het dag nacht ritme van concentraties en kunnen uurgemiddelde concentraties berekend worden.

Denk hierbij aan:

  • Fijnstof PM10 / PM2.5
  • TSP (totaal zwevend stofdeeltjes)
  • Stikstofoxiden NO / NO2 / NOx
  • Roet  OC/EC/BC

Passieve monstername

Door middel van passieve methoden kan bijvoorbeeld de weekgemiddelde concentratie worden bepaald. Deze methode is relatief goedkoop, waardoor zij op een hoge ruimtelijke resolutie gebruikt kan worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld inzicht gekregen worden in de ruimtelijke verdeling van de concentratie stikstofoxiden in een deel van een stad. Maar ook andere stoffen kunnen hiermee in kaart worden gebracht, denk daarbij aan zwevend stof, koolwaterstoffen en ammoniak. Deze methode wordt meestal gebruikt in de buitenlucht, maar voor binnenmilieu is het ook bruikbaar.

Voor passieve monstername van stikstofdioxide met behulp van Palmes diffusiebuisjes is een nieuwe website www.diffusiebuisjes.nl opgericht. Deze website is speciaal ingericht met alle informatie over het meten van stikstofdioxide in binnen- en buitenlucht met Palmes diffusiebuisjes.