Info

Op deze pagina staan productbladen, zogenaamde ‘factsheets’ van diverse producten die Buro Blauw u kan leveren.

Buro Blauw algemeen; Uw deskundige adviseur luchtkwaliteit

Buro Blauw is een onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in het meten en onderzoeken van de luchtkwaliteit.

Buro Blauw Algemeen (138 kB)

Buitenluchtconcentraties; Monitoren van de luchtkwaliteit

Doordat Buro Blauw over meerdere methoden beschikt voor het bepalen van de buitenlucht concentratie kunnen wij in overleg met u de monitoring strategie vaststellen, die het best bij uw doelen past.

Buitenluchtmetingen (89 kB)

Bepalen van de geurconcentratie door een snuffelploegmeting

Geuroverlast kan de waardering van de leefomgeving zeer nadelig beïnvloeden. Er bestaat dan ook behoefte om objectief de geurbelasting op leefniveau vast te stellen. In sommige situaties biedt een snuffelploegmeting uitkomst. Het snuffelploegonderzoek geeft zowel antwoord op de vragen naar de waardering van de geur als de omvang van de geurbelasting.

Snuffelploeg (154 kB)

Stikstofdioxide bepaling; Diffuse monstername

In het kader van het Besluit Luchtkwaliteit zijn grenswaarden geformuleerd voor de concentratie stikstofdioxide in de buitenlucht. De diffusieve monstername methode is een kosteneffectieve methode om de concentratie in de buitenlucht te meten. De methode is een van toegevoegde waarde naast modelmatige studies.

NO2 buisjes meting  (42 kB)

Ook voor particulieren is deze geaccrediteerde vorm van passieve monstername een betaalbare methode.
Met deze ‘no2 buisjes’ is inzicht in de lokale luchtkwaliteit voor iedereen bereikbaar.

NO2 buisjes particulieren  (33 kB)

 

Openbare rapportages en publicaties

Hier vindt u een selectie van publicaties en rapportages die door de opdrachtgever openbaar gemaakt zijn.

Geurberekeningen MER Schiphol (1,25Mb) ( C.W. de Gier, F de Bree Buro Blauw / Ministerie van Verkeer en Waterstaat, aug. 2001)

Monitoren van de geurhinder te Sliedrecht, toepassing hindersystematiek Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR) (139kb) (Publicatie in Milieutijdschrift Arena, december 2002)

Diffuse Vergelijkende PM10 metingen in Nederland.deel A: Laboratorium experimenten (292 kbb) (F.Th van Arkel. Buro Blauw,E.M.van Putten, H.J.Th.Bloemen, A van der Meulen RIVM 2002)

Diffuse Vergelijkende PM10 metingen in Nederland.deel B: Landelijke omgeving (2,8mb) F.Th van Arkel. Buro Blauw,E.M.van Putten, H.J.Th.Bloemen, A van der Meulen RIVM 2002)

Geuronderzoek ijzergieterij De Globe BV te Hoensbroek (3,09mb) (A. van Esburg, M.Kosters Buro Blauw,2005)

Geuronderzoek ijzergieterij De Globe BV te Hoensbroek  (185kb) (Frans de Bree. Buro Blauw, 2007)

Presentation Quantification of emissions (25kb) (Frank du Buy. Buro Blauw, 2007)

postera4afd (1,46Mb) (Frank du Buy. Buro Blauw, 2007)

 

De infobladen en publicaties zijn in het portable document formaat (pdf), een gratis lezer kunt u hier ophalen.