Uitbreiding geaccrediteerde verrichtingen fijnstof en ammoniak

Sinds 2011 heeft Buro Blauw de scope met de door de RvA geaccrediteerde verrichtingen uitgebreid met de volgende onderdelen:

  • Monsterneming ten behoeve van de bepaling van het gehalte aan fijnstof (PM2,5 en PM10) in omgevingslucht met een LVS, methode conform NEN-EN 12341, NEN-EN 14907 en de NTA 8019
  • Bepaling van het gehalte aan fijnstof (PM10) in omgevingslucht met een oscillatiebalans (TEOM) , methode gelijkwaardig aan AS 3580.9.8
  • Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan ammoniak (NH3) d.m.v. absorptiemethode, methode conform NTA 8014, NEN 2826
  • Gravimetrische bepaling van het gehalte aan fijnstof (PM2,5 en PM10), methode conform NEN-EN 12341, NEN-EN 14907, NTA 8019

Buro Blauw staat bij de RVA geregistreerd onder nummer L400. Voor een complete lijst met geaccrediteerde verrichtingen van Buro Blauw klik hier.