Gemeente Leiden meet luchtkwaliteit

Gemeente Leiden meet de luchtkwaliteit op de busroutes Hooigracht-Langegracht en de Breestraat. Op verschillende plekken langs de route hangen buisjes die de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht meten. Met de metingen wordt de huidige luchtkwaliteit in kaart gebracht.

Normaal gesproken wordt de luchtkwaliteit berekend op basis van het aantal voertuigen dat op de route rijdt en de kenmerken van de straat. Naast deze berekeningen start  de gemeente nu een pilot met metingen om te vergelijken met de berekende waarden. Dit doet de gemeente mede op verzoek van de wijkverenigingen Pancras-West, Noordvest-Molenbuurt en Pieterswijk. Samen met hen is bepaald op welke plekken gemeten wordt.

Doel
Met de metingen wordt de huidige luchtkwaliteit in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt om te vergelijken met de reguliere berekeningen die de gemeente uitvoert. Daarnaast worden ze gebruikt om de berekeningen voor de toekomst beter te kunnen maken.

Over een paar jaar worden de huidige busroutes anders verdeeld over de binnenstad. Er rijden dan minder bussen door de Breestraat en meer bussen over de route Hooigracht-Langegracht en Witte Singel. Buurtbewoners maken zich zorgen over het effect van meer bussen op de luchtkwaliteit. Mede op basis van de metingen wordt bepaald of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit binnen de gestelde normen te houden. Deze maatregelen worden dan opgenomen in het uitvoeringsbesluit voor de inrichting van de Hooigracht-Langegracht, dat in 2016 wordt genomen.

Metingen
Buro Blauw voert de luchtkwaliteitsmetingen uit op dertig plekken langs de route; 23 plekken op en langs de Hooigracht en Langegracht, en zeven plekken op en rond de Breestraat. De metingen worden gedaan met Palmesbuisjes, welke elke vier weken worden vervangen. De buisjes meten de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) die in de lucht aanwezig is. Dit is ook een goede graadmeter voor andere stoffen in de lucht zoals fijnstof. Ook in de straten achter de route wordt gemeten om de zogenoemde achtergrondconcentratie te kunnen meten. Dit is de hoeveelheid stikstofdioxide die al aanwezig is in de lucht en niet door het verkeer wordt veroorzaakt. Er wordt een jaar lang gemeten.

Normaal gesproken is het meten van luchtkwaliteit erg duur. De methode met de Palmesbuisjes is uitvoerig getest in andere steden en is een betaalbare en betrouwbare manier gebleken om de luchtkwaliteit te meten.

Eerste Palmesbuisje hangt op Hooigracht Leiden.JPG
Robert Strijk (wethouder bereikbaarheid) en Jaap van Meijgaarden (voorzitter Wijkvereniging) hangen de eerste NO2 meetbuisjes op aan de Hooigracht in Leiden. Foto: Buro JP