Grote veehouderijen Gelderland naar industrieterrein

Gelderland was lange tijd gekant tegen dergelijke industrieterreinen, maar ziet zich door de realiteit ingehaald. Steeds vaker kloppen ondernemers aan met plannen waarin veehouderijen gekoppeld zijn aan biogas- of vergistingsinstallaties, waarin uit bijvoorbeeld mest gas wordt gewonnen. In de buitengebieden van Gelderland is daar tot dusver geen plek voor te vinden.

Gedeputeerde Co Verdaas vindt dat dergelijke bedrijven zich wel in Gelderland moeten kunnen vestigen en komt nu met het voorstel voor agro-industrieparken. Elke regio van Gelderland mag twee terreinen aanwijzen. Hij ontkent dat hij daarmee de bekritiseerde schaalvergroting in de landbouw aanwakkert. Voorzitter Henk Ormel van de Biogasvereniging Achterhoek is deels blij met het voorstel. Zijn vereniging wil drie biogasinstallaties bouwen in de Oost-Achterhoek, die energie moeten leveren aan 10.000 huishoudens, maar stuit daarbij telkens op bezwaren. Omwonenden zijn bang voor stank of andere overlast.
Ormel vindt het daarom logisch om uit te wijken naar een industrieterrein. Daarbij doemt een nieuw probleem op. Industriegrond is veel duurder dan landbouwgrond. Daarnaast is een subsidieregeling voor stimulering van energieopwekking alleen gekoppeld aan agrarische grond. Ormel zegt dat de provincie Gelderland daarom ondernemers financieel tegemoet moet komen. Dat kan bijvoorbeeld door de grond in erfpacht uit te geven.

ARNHEM – Zeer grote veehouderijen en aanverwante activiteiten mogen zich in Gelderland voortaan vestigen op industrieterreinen. Het Gelderse provinciebestuur wil tien tot twaalf agroproductieparken toestaan waarbij de nadruk ligt op een combinatie van agro-bedrijven. Losse megastallen kunnen er niet terecht.