Overheid

Buro Blauw kan in het kader van handhaving de luchtemissies van een bedrijf meten, of de concentraties in de omgeving berekenen. Lees meer over luchtemissiemetingen of modelberekeningen.

Buro Blauw beheert in verschillende gemeenten een meetnet om de luchtkwaliteit te monitoren. De inzet van Palmes diffusie buisjes is een kostenefficiënte en betrouwbare methode om op veel plaatsen de stikstofdioxide (NO2) concentratie te bepalen. Lees meer over Palmes diffusiebuisjes. Verder is Buro Blauw het enige commerciële adviesbureau dat geaccrediteerd fijnstof in de buitenlucht kan meten. Lees meer over metingen in de buitenlucht.

Buro Blauw kan uw gemeente tevens adviseren bij een omgevingsplan. Zo kan bijvoorbeeld een lokaal geurbeleid worden ontwikkeld, afgestemd op de ruimtelijke ordening en type industrieën in uw gemeente.