Particulier

Wanneer u als particulier overlast ervaart of bang bent voor gezondheidsschade als gevolg van de luchtkwaliteit, dan adviseren wij u in eerste instantie contact op te nemen met het bevoegd gezag of uw lokale GGD. Indien het een klacht betreft aangaande een nabijgelegen bedrijf of een andere particulier, dan kunt u bijvoorbeeld een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Als het de luchtkwaliteit in het algemeen (bijvoorbeeld als gevolg van een drukke weg) betreft, dan kan uw lokale GGD u vaak ook van advies voorzien.

In sommige gevallen kan Buro Blauw (aanvullend) onderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente of een Omgevingsdienst. Buro Blauw werkt soms in opdracht van Rechtsbijstand. Ook kan Buro Blauw besluiten of onderzoeken aangaande luchtkwaliteit beoordelen (bijvoorbeeld als second opinion).

Buro Blauw kan de luchtkwaliteit meten, echter de meeste betrouwbare meetmethodes zijn kostenintensief. Een uitzondering hierop vormt het meten van stikstofdioxide (NO2) met Palmes diffusie buisjes. Deze meetmethode kan tegen relatief lage kosten ingezet worden op veel plaatsen tegelijk, en is goed vergelijkbaar met de referentie meetmethode. Zo kan Buro Blauw bijvoorbeeld in opdracht van een bewonerscommissie, VVE of wijkcomité de luchtkwaliteit in uw buurt meten.