Houtkachels

Er komt steeds meer aandacht voor het particulier gebruik van houtkachels en de mogelijke overlast hiervan. Aantonen van overlast is lastig, aangezien regelgeving grotendeels ontbreekt. Buro Blauw Luchtkwaliteit is aangesloten bij het Platform Houtrook en Gezondheid, waarin naar oplossingsrichtingen wordt gezocht voor de problematiek rondom houtstook.

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan onderzoek uitvoeren naar de overlast van houtstook door middel van emissiemetingen, metingen in de buitenlucht of modelberekeningen.