Rookgassen

Verbrandingsinstallaties zetten brandstof om in energie én rookgas. Zolang er geen volledige verbranding optreed van de brandstof zullen er altijd restproducten in het rookgas voorkomen. Van hardvuur tot energiecentrale, van noodaggregaat tot WKK; naast CO2 en H20 komen er ook andere stoffen vrij.

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan geaccrediteerd metingen uitvoeren in rookgassen van alle relevante afgaskarakteristieken. Temperatuur, luchtsnelheid, druk, vochtgehalte en debiet als basis, met vervolgens concentratiemetingen van NOx, O2, SO2, CO, als ook het totaal aan koolwaterstoffen. Lees meer over emissiemetingen. De meetdienst en het geur- en luchtlaboratorium van Buro Blauw Luchtkwaliteit zijn voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd volgens de norm volgens de norm NEN-ISO 17025. Klik hier voor de volledige scope.