Stof

Bij allerlei processen komt stof vrij. Stof kan worden geordend op grootte. Zo kan het gaan om (mengsels van) grof stof, fijn of ultrafijnstof. Elke fractie heeft zo zijn eigen emissie-eisen. Buro Blauw Luchtkwaliteit kan niet alleen metingen aan deze fracties uitvoeren, maar ook de grootte verdeling vaststellen. Ook kunnen controle of garantiemetingen worden uitgevoerd aan reducerende technieken.

Buro Blauw Luchtkwaliteit beschikt niet alleen over meetapparatuur voor allerlei typen stof, ook zijn naast emissie metingen ook immissie metingen mogelijk: concentratiebepalingen op leefniveau. En dat zowel van grofstof, als fijnstof (PM10 en PM2,5).

Stof kan overlast veroorzaken doordat de omgeving vervuild en men kan zich zorgen maken over de gezondheidsaspecten van de ervaren overlast. Een gedegen broninventarisatie kan helpen de juiste maatregelen te treffen, en onzekerheden weg te nemen.