Overlast

Binnenluchtkwaliteit
Een slecht binnenklimaat kan tot gezondheidsklachten leiden. Met metingen van een aantal ventilatieparameters kunnen we de oorzaak van een slecht binnenklimaat onderzoeken. Lees meer…

Overlast
Er kan overlast worden veroorzaakt door bedrijven of particulieren. Bedrijven zijn gebonden aan wetgeving en vergunningen. Lees meer…

Gezondheid
De kwaliteit van de lucht in huis, de lucht op de arbeidsplaats en de buitenlucht  heeft invloed op de gezondheid. Voor een aantal stoffen zijn maximaal toelaatbare concentraties wettelijk vastgesteld. Lees meer…

Handhaving
Handhaving en toezicht is een taak van het bevoegde gezag. In dat kader  kan Buro Blauw in opdracht van het bevoegde gezag controlemetingen bij bedrijven uitvoeren. Lees meer…