Gezondheid

De kwaliteit van de lucht in huis, de lucht op de arbeidsplaats en de buitenlucht  heeft invloed op de gezondheid. Voor een aantal stoffen zijn maximaal toelaatbare concentraties wettelijk vastgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de arbeidsplaats en voor fijnstof en stikstofdioxide in de buitenlucht. Ook zijn er advieswaarden vastgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Met wetenschappelijk onderzoek zijn concentraties van stoffen onderzocht, waarbij er geen onaanvaardbare negatieve effecten op de gezondheid te  verwachten zijn.

Buro Blauw Luchtkwaliteit doet geen onderzoek naar gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. Buro Blauw Luchtkwaliteit voert  concentratiemetingen van onder  andere fijnstof, stikstofdioxide, roet, organische stoffen en ammoniak uit in de binnenlucht, de buitenlucht en op de arbeidsplaats.