Handhaving

Handhaving en toezicht is een taak van het bevoegde gezag. In dat kader  kan Buro Blauw Luchtkwaliteit in opdracht van het bevoegde gezag controlemetingen bij bedrijven uitvoeren. Buro Blauw Luchtkwaliteit kan in opdracht van een bedrijf toezicht houden op aangekondigde controle metingen die het bevoegde gezag bij dat bedrijf uitvoert.

Ook kan Buro Blauw Luchtkwaliteit in opdracht van een gemeente metingen aan houtkachels bij klachten van particulieren over houtstook uitvoeren.