Overlast

Er kan overlast worden veroorzaakt door bedrijven of particulieren. Bedrijven zijn gebonden aan wetgeving en vergunningen. Onderzoek naar overlast van bedrijven kan worden uitgevoerd door een beoordeling van de vergunning en onderliggende onderzoeken, of het uitvoeren van controlemetingen. Aangaande overlast van particulieren is de wetgeving beperkt. Onderzoek naar overlast van particulieren kan op basis van modelberekeningen of metingen.

Elders op onze website vindt u specifieke informatie over overlast door houtkachels.