Arbowet

De arbeidsomstandigheden zijn wettelijk geregeld in de Arbowet. De werkgever is verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Werknemers worden tijdens het uitvoeren van werk blootgesteld aan stoffen die een effect hebben op hun gezondheid.  Voor een aantal stoffen op de arbeidsplaats zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld. Voor stoffen waar geen wettelijke grenswaarden voor zijn vastgesteld, is de werkgever verantwoordelijk voor het aangeven van veilige grenzen.

Buro Blauw Luchtkwaliteit voert metingen van concentraties van stoffen op de arbeidsplaats uit. Ook kan Buro Blauw Luchtkwaliteit adviseren bij het vaststellen van veilige blootstellingsgrenzen en bij het treffen van maatregelen om de blootstelling te verminderen.