Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) heeft tot doel de ammoniakuitstoot door de veehouderij terug te dringen. De regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) hangt onder de Wav. In de regeling worden ammoniak emissiefactoren van alle toegestane stalsystemen en luchtwassers genoemd. Als een leverancier of producent een nieuw stalsysteem heeft ontwikkeld, is de eerste stap: aanvragen van een proefstalstatus zodat het laten bemeten in de praktijk mogelijk is. Voor het vaststellen van een emissiefactor voor een nieuw stalsysteem moeten metingen bij 4 veehouderijen uitgevoerd worden. Voor luchtwassers zijn 2 veehouderijen nodig.

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan een meetplan opstellen dat voldoet aan het voorgeschreven meetprotocol. Ook kan Buro Blauw Luchtkwaliteit de metingen volgens dit meetprotocol uitvoeren. Hierbij kunnen naast ammoniak ook fijn stof en geur gemeten worden. Buro Blauw Luchtkwaliteit heeft diverse metingen aan stalsystemen en luchtwassers uitgevoerd. Lees hier meer over emissiemetingen.