Kennisdocument houtstook in Nederland

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het ‘Kennisdocument Houtstook in Nederland’ gemaakt door de onderzoeksbureaus Procede Biomass en Buro Blauw. De studie is begeleid door vertegenwoordigers van TNO, Gemeente Utrecht, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Provincie Overijssel, Milieucentraal, Rijkswaterstaat/Infomil, NHK, NBKL en Milieudefensie.

Het kennisdocument bevat feitelijke informatie die belangrijk is voor de verbranding van houtige biomassa bij warmteopwekking voor woningen, gebouwen en de kleine industrie.

Het rapport is te downloaden via deze link.