Keuringseisen uitstoot vrachtwagens onder de loep

vracht

Demissionair minister Tineke Huizinga (VROM) heeft bij de Europese Milieuraad aandacht gevraagd voor de keuringseisen voor Euro V en Euro VI vrachtauto’s en bussen.

De minister pleit ervoor dat de typekeuringseisen bij de toekomstige invoering van de EURO VI-emissienorm voor vrachtauto’s zo worden vastgesteld dat de in de typekeuringstests gemeten emissies representatief zijn voor de emissies onder praktijkomstandigheden.

Overzienbare aanpassingen in de software van het motormanagement zouden de uitstoot van stikstofoxiden onder praktijkomstandigheden bij Euro V voertuigen kunnen beperken.

In verband hiermee heeft de minister tevens de Europese Commissie verzocht om in overleg te treden met de vrachtautoproducenten om voor bestaande en nog te verkopen Euro V voertuigen de software van het motormanagement aan te passen.

De Europese Commissie zal graag meewerken aan robuuste typekeuringseisen voor Euro VI voertuigen en zal zich beraden over de mogelijke aanpak van het gat bij Euro V voertuigen.

Onlangs bleek uit onderzoek van TNO dat vrachtwagens in stedelijk en regionaal verkeer 3 keer meer stikstofoxiden uitstoten dan gemeten bij de typekeuringstest. Dit betekent voor zowel Nederland als andere lidstaten dat het bereiken van Europese luchtkwaliteitsdoelen wordt bemoeilijkt. De Europese Commissie gaat de keuringseisen nader bekijken.

De typekeuringseisen voor Euro VI-voertuigen motoren moeten voor de zomer van 2010 worden vastgesteld. Ze gelden vanaf 1 januari 2014 voor alle nieuwe voertuigen. En vanaf 1 januari 2015 voor alle nieuw op de markt te brengen voertuigmodellen.