Landelijk geurcongres 2010

Afgelopen september is door de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) en een aantal belanghebbenden, waaronder Buro Blauw, een succesvol landelijk geurcongres georganiseerd. De aanleiding van het congres is het 15 jarig bestaan van het Nederlandse geurbeleid. Centrale vraag op het congres was of de doelen uit 1995 van het geurbeleid zijn gehaald.

 

Tijdens de ochtend verhaalde de burgemeester van de gemeente Bronkhorst Henk Aaldrink over de geuroverlast situatie rond de varkenshouderij De Knorhof te Buren. In de tijd dat hij gedeputeerde van de provincie Gelderland was had hij niet de juiste middelen om tegen de stank van de veehouderij op te treden. Vervolgens hield Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam een bevlogen uiteenzetting over de subjectiviteit van geur en hoe je ziek van geur kunt worden. Hugo van Belois gaf in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen het huidige geurbeleid heeft doorgemaakt. Hierna werd na een aantal stellingen duidelijk dat het niet verstandig is om op plaatsen waar geurhinder is te verwachten te bouwen.

 

Tijdens de pauzes kon informatie worden ingewonnen over de inzet van elektronische neuzen om geurklachten te voorspellen, stond er een olfactometer om te bekijken, was er de mogelijkheid om aan potjes met verschillende bekende geuren te ruiken en demonstreerde Buro Blauw hoe in het veld geurmonsters met een verdunningssonde genomen worden.

De middag was ingedeeld in vier parallelsessies: industrie, landbouw, beleid & uitvoeringspraktijk en onderzoeksmethodieken. Uit de parallelsessies bleek dat er toch wel vooruitgang geboekt is geurhinder te kwantificeren en te verminderen.

 

Aan het eind kon geconcludeerd worden dat geurminnend Nederland een fijne informatieve dag achter de rug had waarbij naar voren is gekomen dat verdere ontwikkelingen in het geurbeleid gewenst zijn. Als vervolg op het congres verzorgt de NEN op 9 november een bijeenkomst over geurmetingen.