Metingen Nijenoord Allee

WAGENINGEN – Dit voorjaar voert Buro Blauw metingen uit langs de Nijenoord Allee in Wageningen. De metingen starten in maart 2016.

In opdracht van de Gemeente Wageningen gaat Buro Blauw gedurende twaalf weken NO2 meten op twintig punten langs de weg. Daarnaast wordt op twee posities continu de concentratie Black Carbon (roet) gemeten, één positie direct naast de weg en een tweede positie in de wijk. De continu meting geeft informatie over het verloop van de luchtkwaliteit gedurende dag.

Metingen aan fijnstof zijn doorgaans gebaseerd op NO2- en roetmetingen. “Deze stoffen zijn relatief eenvoudig te meten en zijn maatgevend voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht”, aldus Frans de Bree van Buro Blauw. “NO2 dient vaak als ‘gidsstof’ omdat de concentratie daarvan bijna altijd nauw gecorreleerd is met luchtverontreiniging door verkeer.”

De waarden die langs de Nijenoord Allee worden gemeten, zullen Buro Blauw en de Gemeente Wageningen vergelijken met de WHO-normen voor fijnstof. “Wij zullen de resultaten gebruiken om milieuvoorspellingen te doen in het kader van de opwaardering van de Nijenoord Allee”, zei wethouder Han ter Maat. “We hebben nu in ieder geval een nulmeting. Als de resultaten bekend zijn, organiseert de gemeente opnieuw een informatiebijeenkomst.”

No2NaWSbew