Nederlandse luchtkwaliteit nog beneden de norm

Dit jaar moet Nederland voor het eerst overal voldoen aan de Europese norm voor de concentratie stikstofdioxide in de lucht. Uit metingen van milieudefensie blijkt dat het heel onwaarschijnlijk is dat Nederland de norm gaat halen.

Op tweederde van de 58 locaties is in de periode 15 januari – 12 februari 2015 een concentratie stikstofdioxide gemeten die boven de 40 µg/m3 ligt. De Europese jaarnorm voor stikstofdioxide ligt op 40 µg/m3. Als de luchtkwaliteit niet snel verbetert, haalt Nederland de norm dit jaar niet. In dat geval dreigen er boetes uit Brussel, oplopend tot honderden miljoenen euro’s.

De hoogste concentratie is gemeten op de Javastraat in Den Haag, gevolgd door de Valkenburgerstaat in Amsterdam. In Rotterdam voert de Stadhoudersweg de lijst van meest vervuilde plekken aan; in Utrecht is dat de Marnixlaan. De Haagse Javastraat laat bij deze eerste meting een gemiddelde van maar liefst 54,5 µg/m3 zien.

Bewoners lopen in deze ongezonde lucht een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Vijf jaar geleden zijn deze normen al ingevoerd in Europa, maar toen heeft Nederland uitstel gevraagd aan de EU. Ondanks dit uitstel hebben het Rijk en de gemeenten nog steeds niet afdoende maatregelen genomen. Fors uitbreiden van milieuzones, investeren in alternatieven voor de auto en andere maatregelen die de luchtkwaliteit ten goede komen kunnen nu echt niet meer op de lange baan worden geschoven, geeft Milieudefensie aan.

Bekijk de meetresultaten van Milieudefensie:

Bron: milieudefensie.nl