NOx-emissiehandel: deadline handelsjaar nabij

kopenhagen

Eind maart 2010 was de deadline voor bedrijven die onder de emissiehandel (NOx of CO2) vallen om het emissiejaarverslag over het jaar 2009 in te leveren. Een paar dagen voor de deadline hadden nog maar 65% van de bedrijven deze plicht vervuld. Eind april 2010 is alweer de volgende deadline, namelijk voor het handelen in emissierechten voor 2009. Nieuwkomers die door de herziening van de Europese Richtlijn emissiehandel 2003/87/EG met ingang van 2013 onder de CO2-emissiehandel vallen moeten voor 1 mei 2010 CO2-emissiegegevens over de periode 2005-2010 aan het ministerie van VROM doorgeven, zodat hun rechten kunnen worden gereserveerd.

Het emissiejaarverslag omschrijft hoeveel het bedrijf daadwerkelijk aan NOx en/of CO2 heeft uitgestoten in 2009. Op basis van deze emissie en de verkregen emissierechten dient het bedrijf voor 1 mei, de datum waarop het handelsjaar van de emissiehandel wordt afgesloten, een transactie te hebben gedaan van emissierechten. Jaarlijks verdwijnt op 1 mei het jaarsaldo van het voorgaande emissiejaar en daarmee de geldigheid van de eventueel nog aanwezige emissierechten. Om te voorkomen dat ‘overgebleven’ emissierechten op 1 mei ongeldig worden kan het bedrijf tot 30 april twee dingen doen:
# verkopen (handelen);
# sparen naar het volgende jaarsaldo.
Wanneer op 1 mei 2010 blijkt dat te weinig emissierechten zijn ingeleverd zal de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) handhavend optreden. Indien het bedrijf rechten tekort komt dient dit tekort aldus voor 1 mei teniet te worden gedaan. Dit kan op twee manieren:
# rechten bijkopen (bijvoorbeeld via de beurs);
# rechten lenen van het komende emissiejaar (bijvoorbeeld als verwacht wordt dat volgend jaar wel emissierechten worden overgehouden).