Klachten

Als u een klacht heeft kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@buroblauw.nl of gebruik onderstaand contactformulier.

Klachtenprocedure

Wij zullen u binnen 10 kantoordagen via de email verwittigen dat wij uw klacht in behandeling hebben genomen en in deze email een afhandelingstermijn voorstellen. Mocht uw klacht voor ons toch meer verduidelijking nodig hebben om het goed te kunnen oplossen dan zullen wij binnen deze termijn telefonisch contact met u opnemen en verdere afspraken met u maken over de afhandeling. Wij zullen ook telefonisch contact met u opnemen indien wij van mening zijn dat uw klacht onterecht is.

In de meeste gevallen zal het contact over de oplossing via de betreffende projectleider van ons bedrijf lopen of via de kwaliteitsmanager.

Nadat de klacht naar uw en onze tevredenheid is afgehandeld zullen wij u een bevestiging hiervan via de email toesturen. Mocht het zo zijn dat u nog niet helemaal tevreden bent of dat we niet tot een overeenstemming kunnen komen dan zal in een dergelijk geval onze directie de afhandeling van uw klacht overnemen en contact met u opnemen.

Klachten contactformulier

    De door u aan Buro Blauw Luchtkwaliteit doorgegeven gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en indien noodzakelijk voor de afhandeling of behandeling van uw klacht, beveiligd worden opgeslagen.