Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit Gent bekend

Op 42 van de 50 meetplaatsen bleef de concentratie onder de Europese jaarlijkse grenswaarde. Na een oproep van de Stad Gent stelden vijftig Gentenaars hun gevel ter beschikking om de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit te onderzoeken. Om een beter zicht te krijgen op de Gentse luchtkwaliteit maten de Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) er een half jaar lang … Lees verder »

NEN-EN-16339

Buro Blauw gaat het bepalen van het gehalte stikstofdioxide in de buitenlucht vanaf 1 mei aanbieden onder accreditatie volgens een aangepaste methode gelijkwaardig aan NEN-EN-16339. Op 5 april 2017 is deze scopewijziging door de Raad voor Accreditatie toegekend, voor de bepaling van het stikstofdioxide gehalte in de omgevingslucht bemonsterd op NO2-diffusiebuisjes (Palmes). De bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN-16339, Buitenlucht-Methode voor de bepaling van de … Lees verder »

Burgers brengen vuurwerksmog in kaart

Het RIVM gaat burgers verspreid over Nederland betrekken bij het in kaart brengen van vuurwerksmog rond de jaarwisseling. Ongeveer 75 personen verspreid over Nederland brengen rond de jaarwisseling de verhoogde concentratie fijnstof door vuurwerk in kaart. De burgermetingen worden uitgevoerd naast de reguliere metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De meetinstrumenten voor burgers bestaan uit een zeer eenvoudige stofsensor en een chip die sensorgegevens … Lees verder »

Geen nadelige gezondheidseffecten formaldehyde emissie

Tussen 10 en 12 augustus 2016 is bij de Delrin fabriek van DuPont in Dordrecht 2730 kg formaldehyde geëmitteerd. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft namens de provincie Zuid-Holland aan TNO verzocht de berekende hoeveelheid formaldehyde die is vrijgekomen te beoordelen. Aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is gevraagd te adviseren over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de emissie. TNO bevestigt dat de onderliggende berekeningen … Lees verder »

Scholen India drie dagen dicht wegens luchtvervuiling

Alle scholen in de Indiase hoofdstad New Delhi blijven de komende drie dagen dicht wegens de luchtvervuiling. Het bestuur van New Delhi heeft daartoe zondag besloten, aldus de BBC. Op dit moment ligt de uitstoot van fijnstof circa vijftien keer zo hoog als de limiet die de gezondheidsautoriteiten in India hanteren. De inwoners van de stad hebben het advies gekregen alleen naar buiten te … Lees verder »

Europa sluit toch akkoord over schonere lucht

EU-landen beloven hun nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen als fijnstof, stikstofoxiden en ammoniak te verlagen en hopen het aantal vroegtijdige sterfgevallen tegen 2030 te hebben gehalveerd. Na langdurige onderhandelingen werden de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement het op de laatste dag van het Nederlandse EU-voorzitterschap in Brussel eens over een nieuwe richtlijn. Die is afgezwakt tegenover het oorspronkelijk … Lees verder »

Geurproef slachtafvalfabriek Noblesse ‘veelbelovend’

Noblesse begon in april met de proef waarbij de gassen van de beruchte verenlijn niet meer via de schoorsteenpijp naar buiten gaan, maar via het zogeheten biobed. Dat is een bak met houtsnippers en daaronder water en een speciale bacteriesamenstelling. De hoop is dat als de gassen via het biobed gaan, de geur geneutraliseerd wordt. De verenlijn is de vermoedelijke oorzaak van jarenlange stankoverlast … Lees verder »

‘Luchtkwaliteit Nederland haalt Europese normen niet’

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen. Er zit op tal van plaatsen meer stikstofdioxide in de lucht dan het wettelijk toegestane jaargemiddelde van 40 microgram per kubieke meter. Dat is vooral op drukke binnenstedelijke wegen met veel autoverkeer het geval. Het staat in een rapport dat Milieudefensie woensdag overhandigt aan de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid). Op de ongezondste plekken … Lees verder »

Metingen Nijenoord Allee

WAGENINGEN – Dit voorjaar voert Buro Blauw metingen uit langs de Nijenoord Allee in Wageningen. De metingen starten in maart 2016. In opdracht van de Gemeente Wageningen gaat Buro Blauw gedurende twaalf weken NO2 meten op twintig punten langs de weg. Daarnaast wordt op twee posities continu de concentratie Black Carbon (roet) gemeten, één positie direct naast de weg en een tweede positie in de wijk. … Lees verder »

‘Luchtkwaliteit beïnvloedt schoolprestaties van kinderen’

De kwaliteit van de lucht waarin kinderen opgroeien, heeft invloed op hun schoolprestaties. Dat zou blijken uit een nieuwe Amerikaanse studie. Kinderen die in een omgeving wonen waarin ze veel uitlaatgassen van gemotoriseerd verkeer inademen, halen relatief lage cijfers op school. Dat komt mogelijk omdat ze vaker ziek zijn, of omdat hun hersenen zich minder goed ontwikkelen onder invloed van de uitlaatgassen. Dat melden … Lees verder »