Organisatie

Buro Blauw heeft een platte organisatiestructuur. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in vier werkvelden: metingen, laboratorium, onderzoek & advies en facilitaire diensten. De werkvelden worden aangestuurd door de directie.
Directie: Frans de Bree en Winfried Vermeulen

Metingen:

Emissiemetingen
– Buitenlucht metingen
– Onderhoud apparatuur
Projectleiders: Erik Verhaaf, Mark Kosters, Raoul van Onzenoort

Arbo metingen
Binnenluchtmetingen
Projectleider: Jan-Willem Winters

Laboratorium:

Geur laboratorium
Stof laboratorium
Chemisch laboratorium
Passieve Monstername
Projectleiders: Nienke van Kerhof en Jacco Löwer

Onderzoek en advies:

– Beleidsondersteunend onderzoek
– Advisering vergunningen
– Toepassen verspreidingsmodellen
– Detachering
Projectleiders: Frans de Bree, Jan Dirk Dingemanse , Bram Geensen, Jaap Peters

Facilitaire diensten:

– Administratie
– Secretariaat
– Inkoop
– Automatisering
Contactpersoon: Marianne Huijbregts

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsmedewerker: Nienke van Kerhof

Bij Buro Blauw staat kwaliteit voorop. Daarom zijn de meetdienst en het geurlaboratorium en het luchtlaboratorium voor belangrijke verrichtingen geaccrediteerd volgens de norm NEN-ISO 17025. Klik hier voor de volledige scope.

Verrichtingen waarvoor Buro Blauw niet geaccrediteerd is, worden wel uitgevoerd volgens het eigen kwaliteitsysteem. Sommige werkzaamheden worden uitbesteedt aan andere laboratoria. Bij uitbesteding van analyses of andere werkzaamheden wordt in alle gevallen eerst gebruik gemaakt van een gecertificeerde/geaccrediteerde of door de overheid erkende instantie. Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar een andere oplossing (andere meting of goedgekeurde leverancier/laboratorium).