Organisatie

Buro Blauw heeft een platte organisatiestructuur. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in vier werkvelden: metingen, laboratorium, onderzoek & advies en facilitaire diensten. De werkvelden worden aangestuurd door de directie.
Directie: Frans de Bree

Metingen:

Emissiemetingen
– Buitenlucht metingen
– Onderhoud apparatuur
Projectleiders: Mark Kosters, Raoul van Onzenoort

Arbo metingen
Binnenluchtmetingen
Projectleider: Jan-Willem Winters

Laboratorium:

Geur laboratorium
Stof laboratorium
Chemisch laboratorium
Passieve Monstername
Projectleiders: Erwin Logmans en Jacco Löwer

Onderzoek en advies:

– Beleidsondersteunend onderzoek
– Advisering vergunningen
– Toepassen verspreidingsmodellen
– Detachering
Projectleiders: Frans de Bree, Bram Geensen, Wouter Jobse

Facilitaire diensten:

– Administratie
– Secretariaat
– Inkoop
– Automatisering
Contactpersoon: Paul Mooren

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsmedewerker: Nienke van Kerkhof

Bij Buro Blauw staat kwaliteit voorop. Daarom zijn de meetdienst en het geurlaboratorium en het luchtlaboratorium voor belangrijke verrichtingen geaccrediteerd volgens de norm NEN-ISO 17025. Klik hier voor de volledige scope.

Verrichtingen waarvoor Buro Blauw niet geaccrediteerd is, worden wel uitgevoerd volgens het eigen kwaliteitsysteem. Sommige werkzaamheden worden uitbesteedt aan andere laboratoria. Bij uitbesteding van analyses of andere werkzaamheden wordt in alle gevallen eerst gebruik gemaakt van een gecertificeerde/geaccrediteerde of door de overheid erkende instantie. Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar een andere oplossing (andere meting of goedgekeurde leverancier/laboratorium).