Portfolio

Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal projecten die door Buro Blauw zijn uitgevoerd.

Meting bij sloopwerkzaamheden
In opdracht van een sloopbedrijf is de luchtkwaliteit gedurende sloopwerkzaamheden in Amsterdam gemonitord. Lees meer…

Opstellen emissiecontroleplan
Buro Blauw heeft voor een bedrijf met luchtemissies van onder meer Stof, NOx, SOx, HCl, HBr en NH3 een emissiecontroleplan opgesteld. Lees meer…

Geuronderzoek Omgevingsvergunning
Ten behoeve van een Omgevingsvergunning voor een bedrijf in de Europoort (Rotterdam) heeft Buro Blauw diverse geurmetingen uitgevoerd en op basis van deze geurmetingen de emissie van de inrichting in kaart gebracht. Lees meer… 

Monitoren luchtkwaliteit gemeente Den Haag
In opdracht van gemeente Den Haag voert Buro Blauw een monitoringsprogramma van de luchtkwaliteit in de stad uit. Lees meer…

Geuronderzoek verwerking styreen
Voor een styreen verwerkend bedrijf heeft Buro Blauw op basis van een literatuurstudie een geuronderzoek uitgevoerd. Lees meer…

Oplosmiddelenboekhouding VOS

Voor een fabrikant van gieterij verbruiksmiddelen heeft Buro Blauw de oplosmiddelen boekhouding opgesteld. Lees meer…