Geuronderzoek Omgevingsvergunning

Ten behoeve van een Omgevingsvergunning voor een bedrijf in de Europoort (Rotterdam) heeft Buro Blauw diverse geurmetingen uitgevoerd en op basis van deze geurmetingen de emissie van de inrichting in kaart gebracht. Met behulp van modelberekeningen zijn de huidige en te verwachten geurbelasting in de omgeving van het bedrijf in kaart gebracht en getoetst aan het geurbeleid van de Provincie Zuid-Holland, kerngebied Regio Rijnmond. Om te voldoen aan het relevante maatregelniveau heeft Buro Blauw het effect van diverse maatregelen ter vermindering van de geurbelasting in kaart gebracht, zoals emissiereductie en het optimaliseren van de verspreiding door bijvoorbeeld schoorsteenverhoging.

Lees meer over het uitvoeren van emissiemetingen, het uitvoeren van verspreidingsberekeningen of advies bij emissiereductie.