Geuronderzoek verwerking styreen

Voor een styreen verwerkend bedrijf heeft Buro Blauw op basis van een literatuurstudie een geuronderzoek uitgevoerd. De geuremissie en de geurbelasting naar de omgeving is hierbij in beeld gebracht. De geurbelasting werd getoetst aan het aanvaardbaar hinderniveau.

Met als input de gebruikte technieken in het proces en de daarover beschikbare informatie in een schatting gemaakt van de hoeveelheid vrijkomend styreen. Deze hoeveelheid is gerelateerd aan een te verwachten geuremissie. Met modelberekeningen is de geurbelasting in de omgeving berekend. Uit de berekeningen volgde dat de aangevraagde activiteiten passend waren binnen het gehanteerde geurbeleid van de provincie.