Meting bij sloopwerkzaamheden

In opdracht van een sloopbedrijf is de luchtkwaliteit gedurende sloopwerkzaamheden in Amsterdam gemonitord. De metingen zijn uitgevoerd in het kader van de BREEAM. Hierbij is gedurende de periode met de voornaamste sloopwerkzaamheden fijnstof conform de geaccrediteerde meetmethode gemeten op twee locaties. Gedurende de periode dat er aanzienlijk minder sloopwerkzaamheden zijn, heeft Buro Blauw een meer indicatieve meetmethode van fijnstof ingezet.

Meetresultaten zijn vergeleken met meetresultaten bij omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en relevante concentratieniveaus om de luchtkwaliteit te beoordelen. Op momenten dat de concentraties als gevolg van de sloopwerkzaamheden aanzienlijk verhoogd waren, kon het sloopbedrijf hierover worden ingelicht, om aanvullende maatregelen ter voorkomen van stofverspreiding te nemen.

Lees meer over metingen in de buitenlucht.