Monitoren luchtkwaliteit gemeente Den Haag

In opdracht van gemeente Den Haag voert Buro Blauw een monitoringsprogramma van de luchtkwaliteit in de stad uit. Door middel van meting van de NO2 concentratie met Palmes diffusie buisjes op een groot aantal locaties in de stad wordt inzicht verkregen over de stand van de luchtkwaliteit.

Den Haag heeft een verkeersregulatieplan ingevoerd waarmee de verkeersstromen beter door de stad worden geleid. De effecten van maatregelen op verkeer zijn vaak gering, en laten zich niet van de een op de andere dag vaststellen. Ook is de normstelling voor de indicatorstof ( NO2 ) gebaseerd op een jaargemiddelde concentratie. Het monitoren van de luchtkwaliteit voor de gemeente Den Haag is een activiteit die wij reeds sinds 2009 uitvoeren.