Oplosmiddelenboekhouding VOS

Voor een fabrikant van gieterij verbruiksmiddelen heeft Buro Blauw de oplosmiddelen boekhouding opgesteld. De verplichting tot deze boekhouding volgt uit het Activiteitenbesluit.

Op basis van inkoop, verkoop, het zuiveringsrendement van de afvalwaterbehandeling en het voorraadbeheer is de massabalans opgesteld van vluchtige organische stoffen (VOS). Aanvullende zijn ter controle metingen van het zuiveringsrendement uitgevoerd. Jaarlijks wordt de balans opgesteld waarmee het bedrijf aan zijn verplichting voor de oplosmiddelenboekhouding voldoet.

Lees meer over het opstellen van een massabalans voor VOS (oplosmiddelenboekhouding) of het uitvoeren van emissiemetingen.